Ziek of niet? Loon of niet?

07 mei 2014

Regelmatig zijn er tussen werkgevers en werknemers discussies over de vraag of de werknemer al dan niet ziek is. Een werkgever die meent dat de werknemer niet ziek is (waarbij vaak wordt afgegaan op het oordeel van de bedrijfsarts) kan bij (ongeoorloofde) afwezigheid van een werknemer beslissen om geen loon meer te betalen. Een werknemer kan op zijn beurt loonbetaling via de rechter proberen af te dwingen. Daarvoor heeft de werknemer echter wel het oordeel van het UWV nodig, vermeldt de wet. Dit is slechts anders indien de UWV-verklaring in redelijkheid niet van een werknemer kan worden gevergd.

Volgens de Hoge Raad is het overleggen van de UWV-verklaring geïntroduceerd met als doel rechtsbescherming van de werknemer te versterken en efficiënter geschilbeslechting te bevorderen.

Wanneer kan de UWV-verklaring in redelijkheid niet van een werknemer worden verlangd? Indien er sprake is van grote spoed en een vordering in kort geding waardoor de werknemer amper tijd heeft om een UWV-oordeel aan te vragen.

Loonvordering zonder UWV-verklaring?

De Hoge Raad heeft in een recent arrest geoordeeld onder welke omstandigheden in redelijkheid van  de werknemer een  UWV-verklaring niet kan worden verlangd bij een loonvordering. De werknemer had namelijk getracht een UWV-oordeel te krijgen, maar het UWV wilde zijn verzoek niet in behandeling nemen. De werknemer heeft toen een ander oordeel van het UWV overgelegd (oordeel over het aanvragen van een Ziektewetuitkering) en de Hoge Raad vond dit voldoende.

In navolging van dit arrest heeft het Hof Den Haag zich gebogen over een werknemer die een UWV–verklaring heeft aangevraagd, doch die door het UWV werd geweigerd omdat het dienstverband van de werknemer inmiddels was geëindigd. Wel had het UWV aan de werknemer een Ziektewetuitkering toegekend. Door deze omstandigheid vond het Hof Den Haag dat, hoewel de UWV-verklaring ontbrak, de uitdraai van de huisarts uit het medische dossier, waarin het oordeel van de psychotherapeut aanwezig was, in combinatie met de toegekende Ziektewetuitkering, voldoende zijn om te oordelen dat van de werknemer in redelijkheid niet kan worden gevraagd een UWV-verklaring te verstrekken, zeker nu dat door het UWV geweigerd was. Zie de uitspraak.

Verklaring huisarts geen alternatief voor UWV-verklaring

Hoewel de bovenstaande jurisprudentie een klein beetje duidelijkheid schept over disculperende omstandigheden, betekent dit echter niet dat de wettelijke bepaling over het overleggen van de UWV-verklaring aan kracht heeft ingeboet. Dit blijkt uit een recente uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden, waarin het Hof duidelijk gemaakt heeft dat een verklaring van de huisarts onvoldoende is om een UWV-verklaring te vervangen.

Meer nieuws

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar