Algemene voorwaarden PB sneldesk

Onder ‘cliënt’ dient in het kader van deze algemene voorwaarden tevens te worden begrepen (rechts) personen die gebruik maken van de PB sneldesk-diensten van PlasBossinade.

De PB sneldesk-diensten die door PlasBossinade worden aangeboden zijn bestemd voor het beantwoorden van zakelijke juridische vragen die zich lenen voor een beantwoording binnen een tijdsbestek van circa 10 minuten.

Inherent aan de PB sneldesk-diensten is dat vragen beantwoord zullen worden zonder kennis van of onderzoek naar de feitelijke situatie. De antwoorden kunnen daarom per definitie slechts algemeen zijn. Gezien het gegeven dat de feiten van een concreet geval in hoge mate bepalend zijn voor een goede beoordeling van dat geval kunnen aan de in het kader van de PB sneldesk-diensten gegeven antwoorden geen rechten worden ontleend en komt ieder handelen of nalaten op basis van een dienst van de PB sneldesk geheel voor eigen rekening en risico van de cliënt. PlasBossinade sluit aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de PB sneldesk-diensten uit voor zover dat wettelijk is toegestaan.

PlasBossinade behoudt zich het recht voor de PB sneldesk-dienst te weigeren of te staken ingeval PlasBossinade een tegenstrijdig belang vermoedt, alsmede indien -naar het uitsluitend oordeel van PlasBossinade- misbruik van de aangeboden dienst wordt gemaakt. De PB sneldesk-diensten worden door PlasBossinade aangeboden op basis van het fair use-principe.

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar