Ondernemingsrecht

Contracteren

Een interactieve workshop over diverse aspecten van het aangaan en beeindigen van overeenkomsten, ingeleid met enkele actuele onderwerpen. Aan bod komen onder meer de wijze van totstandkomen (mondeling, schriftelijk, langs elektronische weg), vertegenwoordigingsbevoegdheid, formulering van bepaalde bedingen, bijzonderheden bij duurovereenkomsten, opzeggen en ontbinden en geschillenbeslechting.

Doel is om een beter inzicht te krijgen in enkele veel voorkomende situaties rond het aangaan, monitoren en beeindigen van overeenkomsten.

Algemene voorwaarden

Het op juiste wijze van toepassing verklaren van algemene voorwaarden blijkt in de praktijk steeds weer op problemen te stuiten. Na een korte inleiding wordt in deze workshop aan de hand van praktische voorbeelden besproken hoe u met algemene voorwaarden kunt omgaan en hoe u kunt reageren op algemene voorwaarden die door uw wederpartij worden gehanteerd.

Actualiteiten vennootschapsrecht voor accountants/adviseurs

Afhankelijk van de actualiteit kunnen diverse onderwerpen op het gebied van het vennootschapsrecht worden behandeld. De onderwerpen worden belicht door een advocaat en een notaris, welke beide invalshoeken garant staan voor een onderhoudende excursie door het vennootschapsrecht. Mogelijke onderwerpen: de flex-BV, dividenduitkeringen en aansprakelijkheid, soorten aandelen, geschillen tussen aandeelhouders, etcetera.

Deze workshop is met name bedoeld voor accountants en bedrijfsadviseurs die bij hun advisering met deze thema’s te maken krijgen en enige juridische onderbouwing zoeken.

De statutair bestuurder arbeidsrechtelijk en vennootschappelijk

De rechtspositie van de statutair directeur is, als gevolg van veranderde wet- en regelgeving, de laatste jaren ingrijpend gewijzigd en er komen meer wijzigingen aan. Mede daardoor is de positie van de statutair directeur, die vaak zowel een arbeidsrechtelijke en een vennootschapsrechtelijke band heeft met de onderneming, regelmatig onderwerp van discussie.

Weet u wat de gevolgen van al deze wijzigingen en regels zijn?

PlasBossinade praat u daarover graag bij, bijvoorbeeld in een voor u op maat gemaakte inhouse cursus. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn benoeming, schorsing en ontslag van de statutair directeur, zowel arbeidsrechtelijk als vennootschapsrechtelijk, tegenstrijdig belang, praktische uitwerking van onder meer de Wet bestuur en toezicht, etcetera.

Na deze cursus heeft u een beter beeld van de rechtspositie van de statutair directeur en zult u in staat zijn in grote lijnen te herkennen welke problemen zich voor kunnen doen opdat u daarop tijdig kunt inspelen.

De juridische relatie met de bank (zorgplicht, kredietopzegging en zekerheden) voor accountants/adviseurs

Iedere ondernemer heeft een relatie met de bank en zoals elke relatie komt die wel eens onder spanning te staan. Wat mag van een bank worden verwacht in situaties waarin de ondernemer niet aan zijn verplichtingen jegens de bank kan voldoen? Kan de bank op elk gewenst moment (extra) zekerheden verlangen? En wat voor regels moet de bank in acht nemen als hij de relatie met de klant wil beeindigen? Deze workshop is met name bestemd voor accountants en bedrijfsadviseurs die bij hun advisering met deze thema’s te maken krijgen en hierbij juridische onderbouwing zoeken.

Ik heb interesse in een seminar op aanvraag
  • Vul hier u naam in. Dit is een verplicht veld.
  • Als u wilt dat we telefonisch contact opnemen, vul dan uw telefoonnummer in
  • Als u wilt dat we per mail contact opnemen, vul dan uw e-mailadres in
  • Geef hier aan in welk onderwerp u geinteresseerd bent
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar