Privacybescherming en openbaarheid van bestuur

Bescherming persoonsgegevens

Het duurt nog even, maar de Europese Privacyverordening komt er aan. Daarop vooruitlopend zijn nu al wetsvoorstellen in behandeling over de melding van datalekken en de verplichte aanstelling van een functionaris voor de gegevensbescherming. Het lijkt er niet op dat het privacyrecht eindelijk “tanden” krijgt: de mogelijkheden om boetes op te leggen worden aanzienlijk verruimd. Voorlopig moeten wij het nog doen met de Wet bescherming persoonsgegevens, waarin vrij complex is geregeld wie wat mag doen met welke persoonsgegevens. In deze cursus leggen wij uit hoe die wet precies werkt, welke veranderingen eraan komen en geven wij u praktische tips.

Actuele ontwikkelingen Wet openbaarheid van bestuur

Er is de laatste tijd veel te doen over de Wet openbaarheid van bestuur. Dat komt helaas omdat van de Wob veel misbruik wordt gemaakt. Oneigenlijke Wob-verzoeken worden ingediend, met het oog op het verkrijgen van dwangsommen. Hoe gaat u daarmee om? Maar uiteraard staan wij ook stil bij bonafide Wob-verzoeken: welke mogelijkheden zijn er om informatie niet openbaar te maken, bijvoorbeeld als het gaat om de persoonlijke levenssfeer van ambtenaren? En hoe zit het ook al weer met milieu-informatie? Verder gaan we in op de relatie tussen de Wob en de geheimhoudingsbepalingen uit de Gemeente- en provinciewet.

Ik heb interesse in een seminar op aanvraag
  • Vul hier u naam in. Dit is een verplicht veld.
  • Als u wilt dat we telefonisch contact opnemen, vul dan uw telefoonnummer in
  • Als u wilt dat we per mail contact opnemen, vul dan uw e-mailadres in
  • Geef hier aan in welk onderwerp u geinteresseerd bent
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar