Cursus ‘Internationaal erfrecht en de Europese verklaring van erfrecht in de notariële praktijk’ voor (kandidaat-)notarissen

Graag bieden we u als (kandidaat-)notaris de cursus ‘Internationaal erfrecht en de Europese verklaring van erfrecht in de notariële praktijk’ aan.

U komt in uw praktijk steeds vaker zaken tegen met internationale elementen. Ook in de boedelpraktijk is dat het geval. Een Nederlandse erflater is in het buitenland overleden, heeft daar al dan niet een uiterste wilsbeschikking gemaakt, heeft vermogen in Nederland nagelaten en de in Nederland woonachtige erfgenamen doen een beroep op u voor de afwikkeling. Of de erflater was weliswaar in Nederland woonachtig, maar bezat vermogen in het buitenland dat in de boedelafwikkeling betrokken dient te worden. Behalve dat het feitelijk ingewikkeld kan zijn om informatie uit het buitenland te vergaren of daar juist dingen gedaan te krijgen, is het ook juridisch lastig een dergelijke boedel af te wikkelen. U moet immers eerst bepalen volgens welk recht u dit dient te doen.

Vanaf 17 augustus 2015 geldt voor vragen over internationaal privaatrecht (IPR) op het terrein van het erfrecht het nieuwe regime van de Europese Erfrechtverordening. Daarmee wordt bereikt dat onder meer rechterlijke bevoegdheid en toepasselijk erfrecht in alle deelnemende EU-lidstaten aan de hand van dezelfde regels worden vastgesteld. Bovendien beoogt de invoering van een Europese verklaring van erfrecht het optreden in het buitenland te vergemakkelijken.

Inhoud cursus

Wij bieden u een cursus aan om een goed inzicht te verkrijgen in deze lastige materie. Tijdens de cursus worden de regels uit de Erfrechtverordening nader onder de loep genomen, gericht op de toepassing ervan in de notariële praktijk. Ook het overgangsrecht komt aan bod: hoe gaan we bijvoorbeeld om met uiterste wilsbeschikkingen en rechtskeuzes die al voor 17 augustus 2015 waren opgemaakt?

Zijn alle problemen rondom de grensoverschrijdende boedelafwikkeling met de komst van de verordening – ten minste binnen Europa – nu opgelost? Helemaal niet helaas. Veel is nog onduidelijk, maar niet alles. Deze cursus beoogt u vertrouwd te maken met de inhoud en de praktische toepassing van de Erfrechtverordening. Ook lopen we samen door het omvangrijke formulier van de Europese verklaring van erfrecht om hierin meer thuis te raken. De kansen en mogelijkheden van de Europese erfrechtverklaring, maar zeker ook de grenzen en beperkingen ervan worden in kaart gebracht. Na afloop van de cursus heeft u het nieuwe IPR-regime van de internationale boedelafwikkeling grondig in de vingers en kunt u hiermee direct in uw praktijk aan de slag.

Praktische informatie

Datum: woensdag 25 mei 2016
Locatie: kantoor PlasBossinade, Paterswoldseweg 804, Groningen
Programma:

13.30-14.00    Ontvangst
14.00-15.30    Deel 1: Erfrechtverordening

  • rechtskeuzemogelijkheid
  • objectief toepasselijk recht
  • toelaatbaarheid en materiële geldigheid uiterste wilsbeschikking
  • testamentsvormen
  • overgangsrecht

15.30-16.00    Pauze
16.00-17.30    Deel 2: Europese verklaring van erfrecht

  •  bevoegdheid tot afgifte
  •  vorm van de verklaring: formulier
  •  relatie tot het huwelijksvermogensrecht
  •  geldigheid van afschriften
  •  rechtsgevolgen

17.30               Borrel

Punten: 3 (KNB)
Kosten: - €250,00 (ex btw) - 2e en volgende cursisten van hetzelfde kantoor: €200,00 (ex btw) p.p.
Docent: mr. dr. J.G. Knot (universitair docent internationaal privaatrecht Rijksuniversiteit Groningen en adviseur PlasBossinade Notarissen NV Groningen/Haren)
Aanmelden: via onderstaand formulier
Betaling: Na aanmelding ontvangt u per e-mail een voorlopige bevestiging en een factuur. Na betaling factuur ontvangt u per e-mail een definitieve bevestiging.

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar