Workshops PlasBossinade Legal Updates 2015

Onderstaande workshops worden aangeboden tijdens PlasBossinade Legal Updates 2015 op donderdag 8 oktober 2015.

A. Faillissement en doorstart, van Blues naar Rock-’n-roll

Workshop voor accountants, adviseurs, consultants en ondernemers

Failliet gaan wordt vaak als negatief ervaren. Wat al dan niet in jaren van noeste arbeid is opgebouwd, valt in duigen uiteen. Blues dus, zo van 'Nobody knows you when you’re down and out'. Maar failliet gaan biedt ook kansen. Kansen op een succesvolle doorstart, zonder ballast uit het verleden.

Tijdens deze workshop wordt door Wim Entzinger op luchtige wijze, gelardeerd met anekdotes uit zijn eigen insolventiepraktijk, stilgestaan bij het proces van ‘doodgaan en weer opstaan’ na faillietverklaring. Hoe kan van wat er teloor gegaan is weer een swingend geheel worden gecreëerd? Rock-’n-roll!

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

 • Risico’s voor bestuurders;
 • De opstelling van financiers (banken);
 • Invloed van financiële kruisverbanden (concernfinanciering);
 • Waardebepaling activa;
 • Rechtspositie personeel rond faillissement;
 • Onderhandelingen met de curator.

B. Hoe werkt een VvE?

Workshop voor VvE beheerders en bestuurders, makelaars, ontwikkelaars, woningcorporaties, andere vastgoedprofessionals en bedrijfsjuristen 

Een VvE ontstaat automatisch bij de splitsing van een gebouw of terrein in appartementsrechten. Het beheren en besturen van een VvE gaat daarentegen niet automatisch. Als beheerder of bestuurder heeft u wettelijke plichten en verantwoordelijkheden. Ook voor u als vastgoedprofessional betrokken bij de VvE geldt dat u de huidige spelregels moet kennen.

In deze workshop behandelen Gert Bossinade en Menke Rozeboom aan de hand van een aantal cases de meest relevante tips en trucs. Aan de orde komen onder meer:

 • Behoorlijk bestuur;
 • Besluitvorming;
 • Hoofd- en ondersplitsing;
 • Onderhoudsfonds;
 • Procedure (kanton)rechter;
 • Toelatingsregeling;
 • Verhuur;
 • Wijziging akte van splitsing;
 • Wijziging bestemming;
 • Wijziging gebouw.

C. Pas op uw intellectuele eigendomsrechten!

Workshop voor ondernemers, werkgevers, werknemers, marketing- en communicatieprofessionals en bedrijfsjuristen

U heeft meer intellectuele eigendomsrechten dan u denkt en u verliest ze waar u bij staat. In alle bedrijven, groot en klein, spelen intellectuele eigendomsrechten, kortweg IE-rechten, een rol.

Denk aan:

 • auteursrecht op bijvoorbeeld de tekst van uw brochures;
 • merkrecht op de naam van uw product;
 • handelsnaamrecht op de naam van uw onderneming;
 • een octrooi voor een uitvinding of een modelrecht voor een nieuw uiterlijk van een product.

Maar wie is eigenlijk de rechthebbende van die rechten?

Stel, u laat een van uw werknemers een foto maken voor uw website. Wie heeft dan het auteursrecht, het bedrijf of die werknemer? Of u heeft een nieuw product bedacht maar het moet nog verder uitgewerkt worden en dat besteedt u uit. Waar liggen de rechten op het eindproduct? Mag een concurrent uw merknaam gebruiken als zoekterm op internet?

In deze workshop geeft Vivienne Verlinden een korte uiteenzetting van de verschillende IE-rechten die voor vrijwel alle bedrijven relevant zijn. Vervolgens wordt aan de hand van pakkende voorbeelden uitgelegd hoe de verschillende IE-rechten worden verkregen en wie, als er niets anders afgesproken is, de rechthebbende wordt. Tot slot krijgt u handvatten aangereikt om ervoor te zorgen dat de IE-rechten, of als dat niet haalbaar is in ieder geval de belangrijkste bevoegdheden daaruit, op de juiste plek belanden.

D. Oh oosterbuur, hoe zit dat nu? Verschillen en valkuilen tussen Nederlands en Duits contractenrecht

Workshop voor ondernemers, bestuurders, verkopers/inkopers en bedrijfsjuristen

Zaken doen in verre landen kent risico’s, ook in juridisch opzicht. Maar het zaken doen met partijen in ons directe buurland en grootste handelspartner, Duitsland, wordt als veilig ervaren. En hoe zit het dan met de juridische aspecten?

De rechtsstelsels van beide landen hebben behoorlijk wat overeenkomsten, maar er zijn wel degelijk ook verschillen. Het is goed om je daar bewust van te zijn bij het maken van afspraken, zodat je bij de buren wel letterlijk maar niet figuurlijk op de koffie komt.

In deze workshop gaan Bertold Frick (Von Einem & Partner in Bremen) en Jan Leo de Hoop in op verschillen die bestaan tussen het Nederlandse en Duitse contractenrecht. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Precontractuele aansprakelijkheid
 • Algemene voorwaarden
 • Eigendomsvoorbehoud
 • Boeteclausules
 • Aansprakelijkheidsbeperkingen

E. Leegstand, herbestemming en tijdelijke verhuur

Workshop voor eigenaren van onroerend goed, (project)ontwikkelaars, makelaars en andere vastgoedprofessionals

Leegstand; we zien het om ons heen en voelen het in onze portemonnee.

Niet alleen kantoren, maar ook winkelruimte, vrijkomende agrarische bebouwing en koopwoningen staan te lang leeg. En als er dan eindelijk een nieuwe bestemming is gevonden, al dan niet tijdelijk, gooien wetten en regels (bestemmingsplan) soms roet in het eten. Wat dit laatste betreft is er goed nieuws: de regels voor herbestemmen en tijdelijke verhuur zijn de laatste jaren versoepeld. Saskia Frijling en Robert van der Velde gaan tijdens deze workshop met u in op de huidige stand van zaken en mogelijkheden.

F. Zo zijn we (niet) getrouwd!

Workshop voor ondernemers en crediteuren die hun vordering willen verhalen

In deze workshop behandelen Ina Elzinga-Snoek en Susanne Wortmann vraagstukken rondom aansprakelijkheid en verhaal in geval van gehuwde debiteuren.

Daarbij wordt vooral aandacht besteed aan de situatie van ondernemers: enerzijds aan de mogelijkheden die zij hebben om hun vermogen en gehuwde partner te beschermen tegen zakelijke crediteuren. Anderzijds aan de mogelijkheden die een ondernemer heeft  om vorderingen voldaan te krijgen van debiteuren die gehuwd zijn (geweest). Aan bod komt onder meer:

 • Welke mogelijkheden hebben gehuwden om verhaal door schuldeisers te beperken?
 • Kan verhaal worden gezocht bij de (ex-)echtgenoot van een debiteur?
 • Op welke vermogensbestanddelen van (ex-)echtgenoten kan verhaal voor een vordering worden gezocht?
 • Wat is de positie van de fiscus?

G. De positie van statutair directeur

Workshop voor bestuurders, ondernemers, accountants, consultants en adviseurs

Na een turbulent en breed in de media uitgemeten ontslag, is onlangs een schikking bereikt tussen de NS en haar voormalige topman over een ontslagvergoeding. De schikking komt erop neer dat – alsnog – een fors bedrag aan de voormalig directeur moet worden betaald. Een dat terwijl minister Dijsselbloem eerder aangaf 'geen cent' te zullen betalen en bovendien de aanleiding voor het ontslag vermeend machtsmisbruik was. Vanwaar deze wending?

Aan de hand van een analyse laten Damir Lacevic en Martin Schiphorst zien waarom deze zaak juridisch complex is en hoe u, als werkgever of juist als werknemer, een onoverzichtelijk, langslepend en kostbaar ontslag kunt voorkomen.

Damir Lacevic en Martin Schiphorst gaan, mede aan de hand van het voorbeeld, in op positie van de statutair directeur die vaak zowel een arbeidsrechtelijke als een vennootschapsrechtelijke band heeft met de onderneming. De rechtspositie van de statutair directeur is, als gevolg van veranderde wet- en regelgeving, de laatste jaren ingrijpend gewijzigd en er komen meer wijzigingen aan. Mede daardoor is de positie van de statutair directeur regelmatig onderwerp van discussie. Weet u wat de gevolgen van al deze wijzigingen en regels zijn?

H. Gedeelde smart is halve smart? Niet in de bouw!

Workshop voor opdrachtgevers, adviseurs, aannemers en bedrijfsjuristen in de bouw

Er wordt veel samengewerkt in de bouw. Dat is goed: je moet gebruik maken van elkaars expertise. Maar als er iets fout gaat, zoals in Alphen aan den Rijn, wie betaalt dan de rekening?

Zeker bij een werk waarbij verschillende partijen betrokken zijn, kan het antwoord op die vraag lastig zijn. Al was het al, omdat het vaak lastig is te bepalen wie de fout nu precies heeft gemaakt. Bovendien is de vraag hoe de verschillende partijen het onderling met elkaar geregeld hebben. Daar kan het soms lelijk mis gaan.

Stel bijvoorbeeld dat een kraanmachinist is ingeschakeld door de onderaannemer. Stel dat die kraanmachinist een fout maakt en schade toebrengt aan de opdrachtgever en de hoofdaannemer. Stel verder, dat die kraanmachinist een forse aansprakelijkheidsbeperking had in zijn algemene voorwaarden, en de onderaannemer niet. Ontspringt hij dan de dans? Zo ja, wie is er dan wel de pineut? De onderaannemer? Hoe zit dat met een CAR-verzekering?

Marijn Nuijens gaat in deze workshop in op mogelijke problemen en geeft tips om die problemen zoveel mogelijk te voorkomen.

I. Het einde van een financieringsrelatie: kans of risico?

Workshop voor ondernemers, accountants, fiscalisten, financieel adviseurs en bedrijfsjuristen

Door allerlei omstandigheden kan het noodzakelijk zijn een financieringsrelatie af te wikkelen. Denk bijvoorbeeld aan (dreigende) insolventie.

Tijdens deze workshop bespreken Stefan Mak en Leen Hooites aan de hand van stellingen en praktijkvoorbeelden welke kansen en risico’s deze situaties met zich mee kunnen brengen en geven ze tips. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • zekerheden;
 • concernverhoudingen;
 • de DGA en zijn positie;
 • fiscale afwikkeling (fiscale eenheid, negatief loon, bereidstellingsregeling);
 • liquidatie.

J. Ziet u door de bomen het bos nog? Duiding van financiële gegevens

Workshop voor ondernemers, accountants, adviseurs, controllers en bedrijfsjuristen

In organisaties bestaat managementinformatie vaak uit veel cijferoverzichten en volle dashboards. Het is echter maar de vraag of de ondernemer door de bomen het bos wel ziet.

Financiële uitleg wordt wel gegeven, maar er wordt met behulp van de cijfers geen verhaal verteld. Wat betekenen de cijfers nu eigenlijk? Door welke gebeurtenissen in de onderneming worden ze verklaard?

Jan van Doorn geeft in deze workshops tips en trucs voor het ontwikkelen van financiële rapportages waar zowel een controller als een ondernemer mee uit de voeten kan.  

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar