Praktijkspecial 'Actualiteiten koopovereenkomst onroerende zaken'

Graag nodigen Saskia Frijling en Gert Bossinade u en uw collega's uit voor de jaarlijkse praktijkspecial van PlasBossinade op het gebied van vastgoed.

Koopovereenkomst onroerende zaken

Nadat we vorig jaar met u hebben gekeken naar een aantal ontwikkelingen in het huurrecht, willen wij ons nu richten op de koopovereenkomst onroerende zaken. Ongetwijfeld stelt u regelmatig koopovereenkomsten op. Daarbij put u uit kennis van uw beroepsorganisatie en uit “eigen werk” daar waar het om de redactie van de koopovereenkomst gaat. De dagelijkse hectiek maakt werk soms wat ‘sleets’: clausules worden daarbij soms overgenomen zonder bij nut en noodzaak stil te staan.

Tijd voor verdieping en bezinning op een aantal veel gehanteerde bijzondere bepalingen bij verkoop van onroerende zaken. In de vooraankondiging is al gesproken over de ‘as is’-clausule alsmede de veel voorkomende ouderdomsbepaling. Maar er zijn meer bepalingen die we met u onder de loep nemen.

Fiscaliteit

Zeker zo belangrijk als de bijzondere bepalingen is de fiscaliteit die altijd goed in ogenschouw genomen moet worden bij transacties met onroerende zaken. Ook op dit gebied brengen wij u op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Wij zien uit naar uw komst. Mocht u de behoefte voelen om (anoniem) clausules aan ons voor te leggen voor een 'loep-behandeling', dan nemen wij die graag mee in onze voorbereiding.

Uitnodiging

U en uw collega's zijn van harte uitgenodigd voor deze praktijkspecial op donderdag 22 november 2018. Vanaf 14.45 uur bent u welkom aan de Paterswoldseweg 804 in Groningen. Na het inhoudelijke programma van 15.00 tot 17.00 uur sluiten wij de middag af met een borrel.

Aanmelding

U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Marga Vrieling, bereikbaar op (050)5214366. Gezien het kleinschalig en interactieve karakter van de bijeenkomst is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar (genodigden genieten voorrang).

Aanmelden praktijkspecial 'Actualiteiten koopovereenkomst onroerende zaken'
  • Onze digitale nieuwsbrief LegalLinks verschijnt minimaal vijf keer per jaar. Met LegalLinks blijft u op de hoogte van actuele juridische ontwikkelingen.
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar