Seminar Aanbestedingsrecht in de praktijk

De aanmelding voor dit seminar is inmiddels gesloten

Op 10 februari 2014 is Arthur van Heeswijck, advocaat aanbestedingsrecht en bouwrecht bij PlasBossinade, gepromoveerd op zijn proefschrift 'Rechtsbescherming van ondernemers in aanbestedingsprocedures'. Zijn onderzoek bevat een praktijkgerichte analyse van de regels die van toepassing zijn op de handhaving van de Aanbestedingswet door de rechter.

PlasBossinade deelt haar kennis graag met haar relaties. Daarom organiseren wij op ons kantoor een bijeenkomst over onderwerpen die in het onderzoek van Arthur van Heeswijck aan de orde zijn gekomen en andere actuele aanbestedingsrechtelijke onderwerpen.

Inhoud seminar 'Aanbestedingsrecht in de praktijk'

Prof. dr. Laurence Gormley, hoogleraar Europees recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, leidt het seminar op 15 mei. De volgende onderwerpen komen in ieder geval aan bod:

  • Wat mag een inschrijver van de motivering van de gunningsbeslissing verwachten?
  • In hoeverre mag de aanbesteder de motivering van de gunningsbeslissing toelichten en/of aanvullen?
  • Hoeveel ruimte heeft de aanbesteder om van Gids proportionaliteit af te wijken?
  • Is de klachtenregeling bij de Commissie van Aanbestedingsexperts een welkome aanvulling op de bestaande beroepswegen?

Aanmelding

De aanmelding voor dit seminar is inmiddels gesloten. Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw G. Breur, bereikbaar op (050) 521 43 64.

Verslag seminar

Mr. Marijn Nuijens heeft een verslag gemaakt van het seminar "Aanbestedingsrecht in de praktijk" van 15 mei 2014.

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar