Seminar 'Corporate Governance'

Vanwege de grote belangstelling voor de eerste editie, organiseren Noorderlink en PlasBossinade advocaten en notarissen een tweede editie van het seminar Corporate Governance. U bent van harte welkom.

De regels en normen voor goed bestuur, goed toezicht, checks en balances in de organisatie zijn volop in beweging. Ook zijn de afgelopen jaren diverse rechterlijke uitspraken gedaan waarin Corporate Governance een belangrijk thema was. Tijdens deze interactieve sessie bespreken advocaten Jan Leo de Hoop en Rens Nijdam onder andere:

  • het Wetsvoorstel Bestuur en toezicht rechtspersonen, waarin wordt voorzien dat wettelijke regels voor aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen ook gaan gelden voor verenigingen en stichtingen met een onderneming
  • de herziene Corporate Governance Code
  • de nieuwe Zorgbrede governancecode 
  • de Governancecode Woningcorporaties
  • Procedures zorg (Meavita) en woningcorporaties (Woonbron, Vestia, Rochdale), onderwijs (ROC Leiden)

Uitnodiging

U bent van harte uitgenodigd voor dit seminar op 15 juni 2017. Vanaf 14.45 uur bent u welkom aan de Paterswoldseweg 804 in Groningen. Na het inhoudelijke programma van 15.00 tot 17.00 uur sluiten wij de middag af met een borrel.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier. Gezien het kleinschalige en interactieve karakter van de bijeenkomst is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar