Seminar 'Do or Die'

Als een ondernemer in financieel zwaar weer verkeert, is het voor u als adviseur de vraag hoe u hem het beste kunt bijstaan. Daarbij komt het niet alleen aan op het onderzoeken van reële overlevingskansen, maar ook op het inschatten van de risico’s indien deze kansen zich niet voordoen. Weet u hoe u het tij kunt keren? En hoe kunt u uw cliënt behoeden voor verder onheil? Herkent u met andere woorden de ‘do’ of ‘die’ variant?

Tijdens deze bijeenkomst bespreken Peter Fousert, Wim Entzinger en Paulien Waninge aan de hand van praktische voorbeelden welke adviezen u als adviseur wel of juist niet zou kunnen geven. Daarbij komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • Bancaire financiering en zekerheidsrechten

  • Financiële concernverhoudingen (rekening-courant en regres)

  • Arbeidsrechtelijke perikelen

  • Herstructurering

  • Fiscale eenheid en aansprakelijkheid

  • Selectieve betaling aan (dwang)crediteuren

Uitnodiging

U bent van harte uitgenodigd voor dit seminar op 28 mei of 11 juni 2015. Vanaf 14.30 uur bent u welkom aan de Paterswoldseweg 804 in Groningen. Na het inhoudelijke programma van 15.00 tot 17.00 uur sluiten wij de middag af met een borrel.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met mevrouw G. Breur van ons secretariaat, bereikbaar op (050) 521 43 64. Gezien het kleinschalige en interactieve karakter van de bijeenkomst is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar