Seminar 'Fraude in vogelvlucht'

Van integriteitsschending tot FIOD-onderzoek en ontneming

Een bezoek van de FIOD is vaak bepaald geen pretje. Zelfs indien je ‘slechts’ als getuige en niet als verdachte wordt aangemerkt in een fraudezaak, heeft zo’n bezoek toch een behoorlijke impact op je organisatie. Iedereen zal dan ook koste wat het kost fraude voortijdig de pas willen afsnijden.

Inhoud

Een FIOD-onderzoek is gebaseerd op het vermoeden van een strafbaar feit. De vraag is vaak hoe het zover is gekomen. De oorzaak hiervan kan in de cultuur van een organisatie worden gevonden; wordt er aandacht besteed aan integriteitsvraagstukken? Is men ‘in control?’ Bij organisaties waarin dit niet of onvoldoende het geval is, doet fraude zich in de praktijk sneller voor. Hoe kun je fraude ontdekken? En welke rol speelt de accountant daarbij? En wat wel of juist niet te doen als toezichthouders of opsporingsinstanties zoals FIOD, AFM of DNB bij je op de stoep staan?

Koosje Looijenga (registeraccountant) en Paulien Waninge (fiscaal advocaat) nemen u in vogelvlucht mee door de verschillende stadia van een fraudezaak en zullen aan de hand van praktijkvoorbeelden en rechtspraak u bijpraten over de volgende onderwerpen:

  • Wat wordt verstaan onder integriteit?
  • Op welke wijze kun je fraude herkennen?
  • De rol van creative accounting, corruptie en psychologie bij fraude
  • In hoeverre is een ondernemer of accountant verplicht informatie te verstrekken aan de Belastingdienst of FIOD?
  • Welke rechten en plichten heb je als je getuige of verdachte bent?
  • Welke (strafrechtelijke) risico’s loopt een ondernemer of accountant?
  • Hoe verweer je je tegen een ontnemingsvordering?

Deze onderwerpen zullen op hoofdlijnen worden behandeld. Indien er binnen uw organisatie behoefte bestaat aan een verdieping van een of meer van de hiervoor genoemde onderwerpen, dan zijn Koosje Looijenga en Paulien Waninge graag bereid om in-house bij u hierover een presentatie te verzorgen.

UItnodiging

U bent van harte uitgenodigd voor dit seminar op donderdag 16 maart 2017. Vanaf 14.30 uur bent u welkom aan de Paterswoldseweg 804 te Groningen. Na het inhoudelijke programma van 15.00 tot 17.00 uur sluiten wij de middag af met een borrel.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier. Deelname aan dit seminar is gratis*. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Gerrie Breur van ons secretariaat, bereikbaar op (050) 521 43 64. Gezien het kleinschalige en interactieve karakter van de bijeenkomst is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

 

* Een vrijwillige bijdrage op rekening NL74RABO0128665149 van onze stichting PlasBossinade ProBono zouden wij echter zeer op prijs stellen. Deze stichting organiseert niet-alledaagse activiteiten voor groepen mensen in Noord-Nederland die het verdienen in het zonnetje gezet te worden.

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar