Seminar "Gebiedsontwikkeling: overheid en overeenkomst" (Tweede seminar in de serie 'Seminars voor de Overheidspraktijk')

Dit seminar (door mr. Saskia Frijling en mr. Robert van der Velde) wordt gehouden op kantoor bij PlasBossinade (Paterswoldseweg 804 te Groningen) op 24 mei a.s. tussen 15.00 uur en (uiterlijk) 17.30 uur. Aansluitend is gelegenheid om bij de borrel met elkaar na te praten en ervaringen uit te wisselen. Deelname is kosteloos.

Gebiedsontwikkeling, overheid en overeenkomst

Zeker nu de crisis voorbij is, sluiten overheden weer veel samenwerkings- en intentieovereenkomsten met ontwikkelaars. Wat kan en moet daarin geregeld worden? Meestal kennen deze overeenkomsten een planologische inspanningsverplichting voor de overheid. Hoe ver reikt die inspanningsverplichting en wat als de overheid daarin tekortschiet? En wat is de beleidsruimte van de gemeenteraad om bij de vaststelling van het bestemmingsplan af te wijken van een samenwerkingsovereenkomst? Leidt dat tot schadevergoeding of een nakomingsactie? Wij nemen de recente rechtspraak over deze onderwerpen met u door en formuleren aan de hand daarvan concrete tips & tricks.

Aanmelden seminar 'Gebiedsontwikkeling, overheid en overeenkomst'
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar