Seminar 'Toezichthouder en controle'

Wat moet u doen en mag u nalaten? Open normenkader: een vloek of een zegen?

Ondernemers en instellingen krijgen regelmatig te maken met controlerende instanties zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Deze controles kunnen ingrijpende gevolgen hebben. Het is dan goed om te weten wat uw rechten en plichten zijn. Daarnaast maken toezichthouders vaak gebruik van open normen zoals de zorgplicht. Hoe moet u daarmee omgaan? 

In deze bijeenkomst wordt ingegaan op wat u moet doen en wat u mag weigeren. Hoe kunt u uw organisatie voorbereiden op een controle en wat houdt zo’n controle precies in? Dit alles zal gekleurd worden met situaties vanuit de praktijk.
 
Jacquelien Geuzinge (directeur verzekeringen TVM) en Paulien Waninge (advocaat-belastingkundige bij PlasBossinade) behandelen op een heldere en interactieve wijze deze onderwerpen.

Uitnodiging

U bent namens Immens van harte uitgenodigd voor dit seminar op 27 november 2014. Vanaf 14.30 uur bent u welkom aan de Paterswoldseweg 804 te Groningen. Na het inhoudelijke programma van 15.00 tot 17.00 uur sluiten wij de middag af met een borrel.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden op onze website. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met mevrouw G. Breur van ons secretariaat, bereikbaar op (050) 521 43 64. Gezien het kleinschalige en interactieve karakter van de bijeenkomst is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar (genodigden genieten voorrang).

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar