Vijf seminars voor de Overheidspraktijk (alle onderwerpen op een rij)

door PlasBossinade Advocaten en Notarissen

1. Actualiteiten algemeen bestuursrecht

Dit seminar heeft plaatsgevonden op donderdag 15 maart jl.

Door mr. Robert van der Velde en mr. Leon Mathey

2. Gebiedsontwikkeling: overheid en overeenkomst

Donderdag 24 mei 2018

Door mr. Saskia Frijling en mr. Robert van der Velde

3. Aanbesteding, mededinging (Wet Markt en Overheid) en staatssteun

Donderdag 28 juni 2018

Door mr. Peter Hoekstra, mr. Peter Bluemink en mr. Rima Jengibarjan.

5. Handhaving, kostenverhaal (bestuursdwang), invordering (dwangsommen) en faillissement

Donderdag 8 november 2018

Door mr. Peter Fousert en mr. Robert van der Velde

4. Burgerinitiatieven, subsidies en aansprakelijkheid

Dit seminar is verplaatst van donderdag 27 september naar donderdag 29 november 2018

Door mr. Armin Vorsselman en mr. Robert van der Velde

De seminars worden gehouden op kantoor bij PlasBossinade (Paterswoldseweg 804 te Groningen) tussen 15.00 uur en (uiterlijk) 17.30 uur. Aansluitend is gelegenheid om bij de borrel met elkaar na te praten en ervaringen uit te wisselen. Deelname is kosteloos.

Aanmelding voor het eerste seminar op 24 mei a.s. kan door het invullen van onderstaand formulier. Interesse in alle seminars? Zet de data alvast in uw agenda.

Hierna volgt een uitgebreidere toelichting op de onderwerpen van de seminars.

Actualiteiten Algemeen Bestuursrecht (15 maart 2018)

De Algemene wet bestuursrecht is al enige tijd niet meer ingrijpend gewijzigd. Wel verschijnt regelmatig nieuwe bestuursrechtelijke jurisprudentie en is wetgeving in aantocht  (bijvoorbeeld op het gebied van open overheid en elektronisch verkeer met de overheid/de rechter) met gevolgen voor de praktijk. Samen met u staan wij stil bij deze nieuwe ontwikkelingen in rechtspraak en wetgeving, en dan met name bij de vraag wat dat voor de dagelijkse bestuurspraktijk betekent.

Gebiedsontwikkeling, overheid en overeenkomst (24 mei 2018)

Zeker nu de crisis voorbij is, sluiten overheden weer veel samenwerkings- en intentieovereenkomsten met ontwikkelaars. Wat kan en moet daarin geregeld worden? Meestal kennen deze overeenkomsten een planologische inspanningsverplichting voor de overheid. Hoe ver reikt die inspanningsverplichting en wat als de overheid daarin tekortschiet? En wat is de beleidsruimte van de gemeenteraad om bij de vaststelling van het bestemmingsplan af te wijken van een samenwerkingsovereenkomst? Leidt dat tot schadevergoeding of een nakomingsactie? Wij nemen de recente rechtspraak over deze onderwerpen met u door en formuleren aan de hand daarvan concrete tips & tricks.

Aanbesteding, mededinging (Wet Markt en Overheid) en staatssteun (28 juni 2018)

Als overheid heeft u regelmatig met aanbestedingen te maken, waarbij marktpartijen steeds mondiger worden en de vorm van aanbesteding of de uitkomst ter discussie stellen. Ook wordt u daarnaast vaker geconfronteerd met de vraag of uw activiteiten of beleid niet in strijd zijn met de Wet Markt en Overheid of de staatssteunregels. Afhankelijk van uw praktijkvragen worden deze onderwerpen in de gewenste mix behandeld.

Burgerinitiatieven, subsidies en aansprakelijkheid (27 september 2018)

Regelmatig krijgen wij vragen over burgerinitiatieven, zoals speeltuinen of groenvoorzieningen in eigen beheer bij burgers. Gemeenten ondersteunen dit soort initiatieven over het algemeen graag.  Wat zijn daarbij de mogelijkheden (bijvoorbeeld een zo eenvoudig mogelijke subsidieverlening) en beperkingen (bijvoorbeeld met het oog op aansprakelijkheid)? Aan de hand van praktijkvoorbeelden – desgewenst door uzelf aan te leveren – gaan wij daarover met u in gesprek.

Handhaving, kostenverhaal (bestuursdwang), invordering (dwangsommen) en faillissement (8 november 2018)

Je maintiendrai: dat en hoe u moet handhaven is waarschijnlijk wel bekend. Lastiger is het om  de gemaakte kosten van bestuursdwang of verbeurde dwangsommen achteraf te incasseren. Bij wie kunt u die kosten verhalen en hoe gaat dat ook alweer precies? Zijn ze niet verjaard? Echt gecompliceerd wordt het als de overtreder failliet gaat. U krijgt dan te maken met de curator en voor u het weet verdwijnt uw vordering in het faillissement. Hoe dát te voorkomen en andere praktische zaken rondom kostenverhaal en invordering van dwangsommen nemen we graag met u door.

 

Wij hopen u op een (of meer) van deze seminars te mogen ontmoeten. U kunt zich middels onderstaand formulier voor het eerste seminar aanmelden.

Aanmelden seminar 'Gebiedsontwikkeling, overheid en overeenkomst'
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar