Seminar voor besturen van verenigingen en stichtingen

Dit seminar is specifiek bedoeld voor bestuurders van verenigingen en stichtingen

Bestuurdersaansprakelijkheid staat meer dan ooit in de belangstelling. Dit is niet alleen relevant voor bestuurders van BV’s en NV’s, maar ook voor die mensen die in hun vrije tijd actief zijn als bestuurder van een stichting of vereniging.

In principe is de vereniging of stichting aansprakelijk voor de schulden die worden gemaakt. Wanneer er echter sprake is van een niet behoorlijke vervulling van de bestuurstaak, kan een bestuurder aansprakelijk worden gesteld. Een bestuurder kan in dat geval ook aansprakelijk worden gesteld voor de door een medebestuurder gemaakte fouten. Het is daarbij niet relevant of een bestuurder voor de vervulling van de bestuursfunctie al dan niet een vergoeding ontvangt. Vrijwilligerswerk kan een bestuurder dus duur komen te staan! 

Actuele ontwikkelingen

Om u te informeren over bestuursaansprakelijkheid en op de hoogte te stellen van actuele ontwikkelingen op het terrein van stichtingen en verenigingen, nodigen PlasBossinade en Rabobank Stad en Midden Groningen u graag uit voor het seminar 'Besturen van verenigingen en stichtingen' op donderdagmiddag 22 september 2016.

Gert Bossinade en Stefan Mak van PlasBossinade zullen de juridische kant belichten. Gerlof Kort en Rudi Roossien van Rabobank Stad en Midden Groningen gaan in op de financiële aspecten.

Uitnodiging

U bent van harte uitgenodigd voor dit seminar op 22 september 2016. Vanaf 15.00 uur bent u welkom bij PlasBossinade aan de Paterswoldseweg 804 in Groningen.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met mevrouw G. Breur van ons secretariaat, bereikbaar op (050) 521 43 64. Gezien het kleinschalige en interactieve karakter van de bijeenkomst is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Statuten toetsen?

Mocht u de statuten van uw stichting of vereniging willen laten toetsen, dan nodigen wij u graag uit om deze van te voren te uploaden via de website dan wel om deze op 22 september mee te nemen. Wilt u in beide gevallen uw contactgegevens op de statuten vermelden? Wij zullen deze statuten vervolgens op een later moment vrijblijvend beoordelen en onze bevindingen aan u melden.

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar