Gelden de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht bij private aanbestedingen?

Indien vastgesteld is dat er in het specifieke geval sprake is van een “aanbesteding” terwijl het niet om een aanbestedende dienst gaat, dan kunnen de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht van toepassing zijn.

De Hoge Raad heeft in 2013[1] benadrukt dat de contractsvrijheid van de private partijen het uitgangspunt blijft. In gevallen dat de private aanbesteder bij de inschrijvers het gerechtvaardigd vertrouwen heeft gewekt dat de aanbestedingsbeginselen zullen worden gerespecteerd, dan zijn de aanbestedingsbeginselen wel van toepassing. Dit is op basis van de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

Dit betekent dus ook dat partijen kunnen beslissen om de aanbestedingsbeginselen uit te sluiten.

Zie in dit kader ook de blog van Rima Jengibarjan van 11 mei 2016.

 


[1] ECLI:NL:HR:2013:BZ2900, het zogenaamde KLM-arrest