Moet een aanbestedende dienst altijd aanbesteden?

Een aanbestedende dienst is verplicht om een opdracht aan te besteden indien zij een werk, levering of dienst wil inkopen bij een derde partij en het bedrag van de opdracht het drempelbedrag overschrijdt. Dan spreekt men van een Europese aanbesteding. De drempelbedragen voor Europese aanbestedingen zijn per 1 januari 2018 gewijzigd, met uitzondering van de ‘opdracht voor sociale en andere specifieke diensten’. Hieronder vindt u een schematisch overzicht:

Overheidsopdracht

Drempelbedragen (oud)

Overheidsopdracht voor werken

€ 5.548.000,- (€ 5.225.000,-)

Overheidsopdracht voor leveringen en diensten (voor centrale overheid)

€ 144.000,-     (€ 135.000,-)

Overheidsopdracht voor leveringen en diensten (voor decentrale overheid)

€ 221.000,-     (€ 209.000,-)

Overheidsopdracht voor sociale en andere specifieke diensten

€ 750.000,-     (€ 750.000,-)

   

Concessieopdrachten

 

Concessie voor diensten en openbare werken

€ 5.548.000,- (€ 5.225.000,-)

   

Speciale sectorbedrijven

 

Opdrachten voor werken

€ 5.548.000,- (€ 5.225.000,-)

Opdrachten voor leveringen en diensten

€ 443.000,-     (€ 418.000,-)

Opdrachten voor sociale en andere specifieke diensten

€ 1.000.000,-  (€ 1.000.000,-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Aanbestedingswet bevat tevens voor de aanbestedingen die onder de hiervoor genoemde drempelbedragen vallen, een aantal voorschriften.