Wanneer is sprake van een abnormaal lage prijs?

Een inschrijving is abnormaal laag als er sprake is van een inschrijfsom die dusdanig laag is dat er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat een inschrijver een fout heeft gemaakt of een dumpprijs heeft geboden om de opdracht te verkrijgen. In geval een inschrijver beroep doet op het feit dat de aangeboden prijs van een winnende inschrijver als manipulatief dan wel irreëel dan wel abnormaal laag dient te worden beschouwd, is terughoudendheid van de rechter op zijn plaats.

Een inschrijving kan pas als manipulatief/irreëel dan wel abnormaal laag worden aangemerkt als op voorhand vaststaat dat de inschrijver zijn inschrijving niet kan waarmaken en dus tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. Het is aan de inschrijver die beroep doet op een irreële inschrijving, dan wel een abnormaal lage prijs om aannemelijk te maken dat er inderdaad sprake is van een irreële inschrijving dan wel een abnormaal lage prijs.

De rechter zal niet snel een beroep op een irreële inschrijving dan wel een abnormaal lage inschrijving honoreren. Het is voor aanbestedende diensten aan te raden voor de zekerheid om in de aanbestedingsstukken op te nemen dat het verboden is om manipulatief in te schrijven of abnormaal lage prijzen aan te bieden.