Wat zijn gunningscriteria?

De Aanbestedingswet kent drie gunningscriteria, te weten:

Het gebruik van de beste prijs-kwaliteitsverhouding is het uitgangspunt voor wat betreft de Europese aanbestedingen en aanbestedingen onder de drempel op grond van het ARW 2016. Indien de aanbestedende dienst kiest voor een van de andere gunningscriteria, dan dient zij dit afdoende te motiveren in de aanbestedingsstukken.