Achteraf gezien geven cijfers over een bedrijf een veel te positief beeld. Komt de directeur (bestuurder) er mee weg door te stellen dat dit per ongeluk gebeurd is?

Als een bestuurder misleidende cijfers heeft verstrekt, dan is hij de klos, ongeacht of hij daar kwade bedoelingen mee heeft gehad. Tenzij hij kan bewijzen dat hem geen verwijt kan worden gemaakt. Dit laatste is nagenoeg onmogelijk omdat rechtens is uitgemaakt dat de financiële verslaglegging een collectieve verantwoordelijkheid van het (gehele) bestuur is.