Een natuurlijk persoon of een onderneming heeft schade geleden. Er wordt een advocaat en een rekenaar ingeschakeld. Maken deze kosten ook deel uit van de schade?

Inderdaad behoren de zogeheten buitengerechtelijke kosten ook tot de schade. De kosten dienen in principe te worden vergoed. Wel kan de namens de aansprakelijke optredende verzekeraar zich beroepen op redelijkheid en billijkheid.