Hoe wordt bedrijfsschade berekend?

Voor de berekening van bedrijfsschade wordt uitgegaan van de werkelijke vermogenspositie van de onderneming. Daar wordt tegenover gezet de vermogenspositie bij de schadeveroorzakende gebeurtenis weggedacht.