Hoe wordt letselschade berekend?

Een belangrijke component van letselschade is inkomensschade door het verlies aan arbeidsvermogen. Om de schade te kunnen bepalen wordt gekeken naar de werkelijke inkomsten zoals uitkeringen en dergelijke. Daar wordt dan tegenover gezet het inkomen bij het ongeval weggedacht.