Vanwege werkzaamheden aan een toegangsweg, was een bedrijf bijna een jaar nauwelijks bereikbaar. De slechte resultaten werden toegerekend aan de onbereikbaarheid. Kan het bedrijf volstaan met overlegging van de jaarrekening?

Ongetwijfeld zal de jaarrekening van het betreffende jaar er slechter uit ziet dan van het voorafgaande jaar. Maar dat zegt nog niets. Het bedrijf moet wel aan tonen dat enkel de slechte bereikbaarheid verantwoordelijk is voor de tegenvallende cijfers. Anders wordt gewezen op bijvoorbeeld de slechte marktontwikkelingen. Om goed beslagen ten ijs te komen is dus onderzoek nodig.