Waarom zijn financiƫle rapportages vaak lastig te interpreteren?

De kunst is om met cijfers een verhaal te vertellen. Daarvoor is nodig dat financiële ontwikkelingen geduid worden. Zij moeten geplaatst worden in de context van het beleid en de ontwikkelingen, zowel binnen als buiten de organisatie. Daarnaast moet bij de wijze van presenteren van cijferoverzichten veel meer rekening gehouden worden met de werking van ons brein.