Wordt over een nog niet vergoede schadevergoeding ook rente vergoed?

In principe wordt er de wettelijke rente over vergoed. Het moment vanaf wanneer de teller gaat lopen, verschilt van geval tot geval.