Zijn registeraccountants, die jaarrekeningen samenstellen of goedkeuren, de juiste mensen voor een forensisch onderzoek?

Uitzonderingen bevestigen de regel, maar onderzoek heeft uitgewezen dat dit niet zo is. Gespecialiseerde accountants komen beter en sneller tot resultaat dan gewone accountants.