Hoe zorg ik ervoor dat mijn algemene voorwaarden gelden?

Algemene voorwaarden gelden als u die door een verwijzing van toepassing heeft verklaard en er geen uitdrukkelijke afwijzing door de andere partij heeft plaatsgevonden. In de meeste gevallen moet u de ander ook een redelijke mogelijkheid hebben geboden om kennis te nemen van de algemene voorwaarden. Dat kan bijvoorbeeld door ze vóór of bij het sluiten van de overeenkomst te overhandigen of door ze met de offerte mee te sturen, maar er zijn meer mogelijkheden. De sanctie op het nalaten van het bieden van een redelijke mogelijkheid om van de algemene voorwaarden kennis te nemen kan zijn dat de rechter deze geheel of gedeeltelijk ongeldig verklaart.