Ik heb een geschil met een buitenlandse contractspartij en we komen er niet uit. Is de Nederlandse rechter bevoegd? Geldt het Nederlandse recht?

In eerste instantie is het de vraag of partijen in het contract een bevoegde rechter en toepasselijk recht hebben aangewezen. Is dat niet het geval, dan moet de vraag worden beantwoord aan de hand van (internationale) verdragen. Voor bepaalde onderwerpen kunnen in een land verplichte (dwingendrechtelijke) bepalingen gelden, zoals bij arbeidsrecht en agentuur.