Ik heb een relatie met een klant die ik wil beeindigen, maar er is niets afgesproken. Kan ik de relatie gewoon beeindigen?

Het kan bij handelsrelaties gaan om een zogenaamde duurovereenkomst. Daarbij is opzegging in beginsel mogelijk, maar kunnen wel aanvullende vereisten gelden, zoals een voldoende zwaarwegende opzeggingsgrond, het in acht moeten nemen van een opzegtermijn of zelfs de verplichting om schadevergoeding te betalen.