Ik wil de onderhandelingen over een contract afbreken. Kan dat zomaar?

Uitgangspunt is dat onderhandelingen mogen worden afgebroken. Als de andere partij er van uit mocht gaan dat de overeenkomst tot stand zou komen, kan dit echter anders zijn. Hierbij speelt een rol of er al dan niet overeenstemming is over bepaalde essentiële punten en of er bijzondere voorbehouden gelden.