Mijn contract bevat een boetebeding. Waar moet ik op letten?

Het is vaste rechtspraak dat een contractuele boete niet snel door een rechter wordt verlaagd (gematigd). Overtreding van een boetebeding kan dan ook ernstige gevolgen hebben. Vooral bij dagelijks verbeurde boetes kan het boetebedrag aanzienlijk oplopen, met alle gevolgen van dien. Het is daarom in alle gevallen belangrijk om goed stil te staan bij de omvang en de hoogte van de boete in een voorgestelde boetebepaling, voordat u hiermee akkoord gaat. Ook is van belang of de boete automatisch wordt verbeurd of pas na een (schriftelijke) waarschuwing.