Mijn handelspartner en ik verschillen van mening over de uitleg van onze afspraken. Wie heeft gelijk?

Uitgangspunt is wat de partijen bij het maken van de afspraak bedoelden en wat zij van elkaar mochten verwachten (de zogenaamde Haviltex-norm). De formulering van de contractsbepaling zelf is daarbij onder andere van belang. In bepaalde gevallen (vooral als sprake is van professionele partijen en juridische advisering) kan de exacte formulering zelfs beslissend zijn voor de uitleg van de afspraak, zelfs als een partij iets anders had bedoeld (de taalkundige uitleg).