Waarom is het verstandig om afspraken in een contract vast te leggen?

Een contract verschaft houvast en duidelijkheid. U heeft iets om op terug te vallen als de ander een afspraak niet nakomt. Het heeft dus een belangrijke bewijsfunctie. Als de afspraken alleen mondeling zijn gemaakt, is het moeilijk of zelfs onmogelijk om uw gelijk aan te tonen.