Wat als zowel ik als mijn contractspartij algemene voorwaarden wil toepassen?

In het algemeen geldt dan dat wie het eerst komt, het eerst maalt. De algemene voorwaarden die het eerst toepasselijk zijn verklaard, zullen normaal gesproken gelden. Dit is anders als de andere partij de voorwaarden uitdrukkelijk afwijst. In zulke gevallen zullen de partijen vaak in onderhandeling treden over de algemene voorwaarden.