Hoe vaak wordt er (openbaar) verslag uitgebracht?

De curator deponeert een maand na het uitspreken van het faillissement zijn eerste openbare verslag bij de rechtbank. Na dit eerste verslag wordt (in beginsel) eens per drie maanden verslag uitgebracht.

Wanneer er in een verslagperiode geen (noemenswaardige) ontwikkelingen te melden zijn, kan - mits de rechter-commissaris daarmee instemt - worden afgezien van het doen van verslag over de betreffende verslagperiode.