Kan ik de afgedragen btw over mijn vordering terugkrijgen?

Zodra u van de curator bericht hebt ontvangen dat uw vordering niet of niet geheel kan worden voldaan, kunt u bij de Belastingdienst over dat (niet voldane) gedeelte van uw vordering de reeds afgedragen of verrekende btw terugvragen. U dient dit zelf te doen.