De curator wordt door de rechtbank aangesteld om het faillissement af te wikkelen. Dat doet hij door de bezittingen van de gefailleerde zo goed mogelijk te verkopen, door het innen van de vorderingen van gefailleerde en door het verder oplopen van schulden tijdens het faillissement zo veel mogelijk te beperken. Al het geld dat op deze manier binnenkomt, gaat naar de boedel. Wanneer het hele vermogen van de gefailleerde te gelde is gemaakt, gaat de curator over tot verdeling van de boedel aan de crediteuren.