Wat is de rangorde van de crediteuren bij een uitdeling?

De curator voldoet eerst de boedelschulden. Dat zijn kosten die zijn gemaakt ten behoeve van het faillissement en de boedel. Hieronder vallen de kosten van de curator, taxateurs, opslagkosten, loonkosten van de werknemers over de opzegperiode, verzekeringspremies ter verzekering van boedelactiva, etc.

Daarna worden de preferente schuldeisers voldaan. Zij hebben op grond van de wet een recht van voorrang. Denk hierbij aan Belastingdienst en UWV.

Daarna volgen de concurrente crediteuren. Zij hebben geen bijzondere voorrang. Denk hierbij vooral aan de handelscrediteuren.