Wat is een faillissement?

Het faillissement is een beslag op alle bezittingen van de gefailleerde (onderneming). Dit algemene beslag treedt automatisch in bij het uitspreken van het faillissementsvonnis. De gefailleerde heeft vanaf dan geen vrije beschikking meer over zijn/haar bezittingen. Beslagen die voor het faillissement zijn gelegd vervallen automatisch.