Worden ingediende vorderingen altijd voldaan?

Nee, helaas niet. In een groot deel van de in Nederland uitgesproken faillissementen van ondernemingen is er uiteindelijk niet genoeg geld in de boedel om aan alle crediteuren een uitkering te kunnen doen. In faillissementen van natuurlijke personen volgt vaak wel een uitkering aan alle crediteuren.