Mijn handelsnaam wordt door iemand anders gebruikt. Wat kan ik doen?

Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gevoerd. Bedrijven kunnen meerdere handelsnamen naast elkaar gebruiken. Als een derde uw naam gaat gebruiken en er daardoor verwarringsgevaar bij het publiek te duchten is. Verwarringsgevaar is bijvoorbeeld te duchten als de nieuwe naam in dezelfde regio voor vergelijkbare activiteiten wordt gebruikt. Op grond van uw oudere handelsnaamrecht kunt u bij de rechter een verbod vorderen of een gebod tot wijziging.