Zitten er risico’s aan de cloud?

Dit is afhankelijk van het soort cloud. Ingeval van een private cloud weet u in het algemeen waar uw gegevens zich bevinden en wie hier toegang toe hebben en kunt u afspraken maken over de mate van beveiliging en beheer. In geval van een public cloud is dat in het algemeen niet het geval. Dat betekent dat u geen tot weinig grip heeft op de verwerking van uw gegevens, waarschijnlijk niet weet hoe de tussenschakels hun infrastructuur hebben ingericht en beveiligd en mogelijk ook niet weet of deze wel in de EU of een derde land met een voldoende beschermingsregime voor persoonsgegevens verwerkt worden. Naast praktische risico’s zijn hier ook juridische risico’s aan verbonden in die zin dat u hierdoor mogelijk niet voldoet aan onder meer de verplichtingen die de privacywetgeving u oplegt.