Als er meerdere aandeelhouders zijn, moet er dan een aandeelhoudersovereenkomst gesloten worden?

Hoewel er sinds 2012 meer vrijheid is bij de inrichting van statuten, zijn er genoeg redenen om toch een aandeelhoudersovereenkomst te sluiten. Aandeelhouders kunnen hun afspraken dan gemakkelijker en specifieker regelen. Dit is vaak gewenst bij 50%-50% verhoudingen, maar ook als er specifieke wensen zijn voor wat betreft de besluitvorming, informatievoorziening, toetreding en vertrek van aandeelhouders (leaver-bepalingen), et cetera. Een aandeelhoudersovereenkomst kan tussen partijen worden gesloten (en gewijzigd), zonder notaris. Voor een statutenwijziging is altijd een notaris nodig. Verder kan van belang zijn dat statuten openbaar en voor iedereen toegankelijk zijn. Dat is bij specifieke afspraken lang niet altijd wenselijk.