Ben ik als bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor de verplichtingen van een BV of NV?

Als uitgangspunt is een bestuurder niet persoonlijk aansprakelijk voor schulden van de BV of NV. Dat kan anders zijn, als de bestuurder zijn taken onbehoorlijk heeft vervuld. Van onbehoorlijk bestuur kan bijvoorbeeld sprake zijn als de bestuurder namens de vennootschap verplichtingen aangaat waarvan hij weet dat de vennootschap deze niet kan nakomen en de vennootschap geen verhaal biedt voor de geleden schade. Andere veel voorkomende voorbeelden zijn het te laat deponeren van de jaarrekening of het negeren van tegenstrijdige belangen.