Ik wil een VOF starten. Waar moet ik op letten?

De Vennootschap onder Firma wordt opgericht door een overeenkomst tussen de vennoten. Het Wetboek van Koophandel schrijft voor dat dit schriftelijk gebeurt. Het is daarbij belangrijk om afspraken over in ieder geval de verdeling van winsten en verliezen, privé-opnames, verlof en arbeidsongeschiktheid en toe- en uittreding van vennoten vast te leggen. Deze onderwerpen leiden regelmatig tot onenigheid tussen vennoten. Het VOF-contract biedt dan houvast. Het is verder van belang dat de vennoten zich adequaat verzekeren tegen aansprakelijkheid en arbeidsongeschiktheid. Ook is het verstandig om een pensioenvoorziening te treffen.