Waarom zijn er stemrechtloze en winstrechtloze aandelen?

Een winstrechtloos aandeel is een aandeel dat wel recht geeft op zeggenschap binnen de vennootschap maar geen recht op uitbetaling van winst. Een stemrechtloos aandeel geeft juist wel recht op uitbetaling van winst maar geen recht op zeggenschap binnen de vennootschap. Dit soort aandelen kunnen gewenst zijn in bijvoorbeeld familiebedrijven of bij werknemersparticipaties. Een aandeel kan niet zowel winstrechtloos als stemrechtloos zijn.