Wanneer is het zinvol om een Raad van Commissarissen in te stellen bij een BV?

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken van de onderneming. Ook adviseert de RvC het bestuur. In de meeste gevallen is het instellen van een RvC niet verplicht, maar kan dit wel degelijk zinvol zijn. U haalt namelijk expertise in huis; adviseurs met wie u kunt klankborden. Bij een BV in zwaar weer kan dat heel nuttig zijn, maar ook bij voorspoed, bijvoorbeeld als u de business wilt uitbreiden. Een RvC zal er verder op letten dat u uw boekhoudverplichtingen en ook anderszins uw bestuurstaken adequaat vervult. De kans op bestuurdersaansprakelijkheid wordt daarmee verkleind. Bovendien kan een commissaris tijdelijk inspringen mocht dat onverhoopt nodig zijn.