Wat is een one-tier board?

Een one-tier board is in Nederland een relatief nieuw verschijnsel (sinds 1 januari 2013). In de plaats van een apart toezichthoudend orgaan in de vorm van de Raad van Commissarissen, wordt bij een one-tier board het toezicht binnen het bestuur geregeld. Binnen één bestuur zitten dan zowel de directie als de toezichthouders. De directie bestaat uit uitvoerende bestuurders en de toezichthouders zijn niet-uitvoerende bestuurders. Het doel van een one-tier board is dat bestuurders eerder en meer informatie krijgen dan commissarissen. Toezicht wordt zo beter gewaarborgd.