Wij zijn met zijn twee├źn bestuurders van een BV en ieder voor 50% aandeelhouder. We hebben een conflict. Wat te doen?

Bij een 50%-50% verhouding kan er een patstelling ontstaan. Er is sprake van een impasse als er geen aandeelhoudersbesluiten kunnen worden genomen en als gevolg daarvan geen bestuurders kunnen worden benoemd of ontslagen, geen jaarrekening kan worden vastgesteld, e.d.. In zo'n geval kan er een enquêteprocedure worden gestart bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam. De Ondernemingskamer kan in het belang van de vennootschap voorzieningen treffen. Ook kan de oplossing worden gezocht in de uitkoop van een aandeelhouder. Het is raadzaam om in een aandeelhoudersovereenkomst hier een regeling voor op te nemen (een deadlock-bepaling).